ทำไมต้องซื้อเครื่องผสมครีมแบบต่อเนื่อง

เครื่องผสมครีมแบบต่อเนื่องใช้ในการผสมทรายที่มีพันธะเคมีอย่างต่อเนื่อง กลไกของเครื่องผสมเหล่านี้ค่อนข้างง่าย คุณต้องเคยเห็นแม่ของคุณใช้เครื่องตีไข่ไฟฟ้าขณะอบเค้ก วิธีการเดียวกันกับเครื่องผสมอุตสาหกรรมเหล่านี้ เครื่องจักรเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ การผลิตอาหาร การผลิตพลาสติก การทดสอบยาและการผลิตเป็นอุตสาหกรรมบางส่วนที่เครื่องผสมเหล่านี้หาได้ใช้ แต่แบบกะทัดรัดส่วนใหญ่จะใช้ในโครงการก่อสร้าง มีความแตกต่างระหว่างการผสมแบบกลุ่มและการผสมแบบต่อเนื่องของสารประกอบ วัตถุดิบที่ต้องผสมควรป้อนเข้าเครื่องอย่างสม่ำเสมอ

คุณจะได้เครื่องผสมที่ปลายอีกด้านของเครื่อง

ความสม่ำเสมอและความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายนั้นน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องผสม การวัดผลผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะทำในหน่วยกรัมต่อชั่วโมง คุณเลือกเครื่องผสมแบบต่อเนื่องกับเครื่องผสมเมื่อใด เมื่อปริมาณของโครงการสูง ให้เลือกแบบเดิม เมื่อความเร็วและประสิทธิภาพเป็นปัจจัยใหญ่ คุณต้องเลือกปัจจัยแรก หากคุณสามารถประนีประนอมกับอัตราส่วนการผสม เครื่องผสมเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนได้ ให้เลือกใช้เครื่องผสมแบบกลุ่มเสมอ

ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเครื่องผสมสามารถป้อนลงในเครื่องผสมครีมแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเครื่องผสมอาหารแบบต่อเนื่องมีประโยชน์อย่างไร พวกมันเร็วกว่าและไม่ต้องการกำลังคนมากนัก สามารถป้อนวัตถุดิบเข้าเครื่องโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเติมใดๆ เครื่องเหล่านี้ยังใช้พื้นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องผสมอื่นๆ พวกเขายังเกิดขึ้นได้อย่างประหยัดและเป็นไปได้ พวกเขาไม่ต้องการพื้นที่มากเกินไป

ความผันแปรระหว่างแบทช์ยังน้อยกว่าในเครื่องผสมครีมแบบต่อเนื่อง

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและคุณสมบัติของเครื่องผสมลูกกลิ้งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกเครื่องผสมอาหารสำหรับห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลข้างต้นเพียงอย่างเดียวจะไม่ฉลาด เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เครื่องผสมครีมต้องได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากประเด็นสำคัญบางประการ การเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสม หลายครั้งที่บุคลากรในการจัดห

เครื่องผสมครีม

เครื่องผสมครีม ราคา

าอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

สับสนระหว่างเครื่องผสมลูกกลิ้งและเครื่องเขย่า แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจดูคล้ายคลึงกัน แต่ก็เป็นผลิตภัณฑ์สองแบบที่แตกต่างกันและแอปพลิเคชันของพวกเขาก็เช่นกัน เครื่องผสมครีมคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงสั่นสะเทือนจากแท่นที่วางขวดตัวอย่าง ทำให้เกิดส่วนผสมขึ้น ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ลูกกลิ้งใช้ไม้พายเพื่อผสมสารเข้าด้วยกัน ในแง่ของกระบวนการทางเคมีทั้งสองวิธีจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ต้องเห็นผลสุดท้ายแล้วเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม