หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญในการจ่ายพลังงานและความสมบูรณ์

หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขนาดและรูปแบบที่หลากหลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบไฟฟ้าทั้งหมดหม้อแปลงไฟฟ้า ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญและมีราคาแพงของระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการจ่ายพลังงานและความสมบูรณ์ของเครือข่ายระบบไฟฟ้าโดยรวม อย่างไรก็ตาม Transformersหม้อแปลงไฟฟ้า มีข้อ จำกัด ในการใช้งานเกินกว่าที่หม้อแปลงไฟฟ้าจะสูญเสียชีวิตได้ หากอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย อาจเกิดความเสียหายอย่างใหญ่ ข้อมูลเพิ่มเติม

หลวงต่อระบบและอุปกรณ์ของระบบ นอกเหนือจากการหยุดชะงักของบริการให้กับลูกค้าหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างไม่สามารถทนได้ เนื่องจากระยะเวลาในการซ่อมแซมและเปลี่ยนหม้อแปลงมักจะยาวมาก หม้อแปลงไฟฟ้าการจำกัดความเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องจึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าผลกระทบทางเศรษฐกิจ

การซ่อมแซมในท้ายที่สุดง่ายขึ้นหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องความเสี่ยง

จากความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้าผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงของการซ่อมหรือเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมอันเนื่องมาจากการสูญเสียการผลิตสภาพการทำงาน เช่น โอเวอร์โหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านความผิดปกติ ฯลฯ มักส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น การป้องกันการกระตุ้นเกินและการป้องกันตามอุณหภูมิ การขยายการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าภายใต้สภาวะที่ผิดปกติ เช่น ความผิดพลาดหรือการโอเวอร์โหลด อาจทำให้อายุการใช้งานของหม้อแปลงลดลง

ควรมีการป้องกันที่เพียงพอสำหรับการแยกหม้อแปลงได้เร็วขึ้นภายใต้สภาวะดังกล่าว ประเภทของการป้องกันที่ใช้ควรลดเวลาการตัดการเชื่อมต่อสำหรับความผิดพลาดภายในหม้อแปลงไฟฟ้า และลดความเสี่ยงของการพังทลายของภัยพิบัติเพื่อทำให้การซ่อมแซมในท้ายที่สุดง่ายขึ้นหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องความเสี่ยงของความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแบบสองมิติความถี่ของความล้มเหลว และความรุนแรงของความล้มเหลว หม้อแปลงไฟฟ้าความล้มเหลวของหม้อแปลงส่วนใหญ่มักเป็นผลมาจากความล้มเหลวของฉนวนหมวดหมู่นี้รวมถึงการติดตั้งที่ไม่เพียงพอหรือชำรุด

ขดลวดแบบเปิดข้อบกพร่องหลักความล้มเหลวของฉนวนหลัก

การเสื่อมสภาพของฉนวน และการลัดวงจร เมื่อเทียบกับไฟกระชากภายนอก เช่น ฟ้าผ่าและสายไฟขัดข้องความ ล้มเหลวในหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถจำแนกได้เป็นความผิดปกติหม้อแปลงไฟฟ้าของขดลวดที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ข้อบกพร่องของเทิร์นเทิร์น ข้อบกพร่องของเฟส เฟสกราวด์ ขดลวดแบบเปิดข้อบกพร่องหลักความล้มเหลวของฉนวนหลัก การเชื่อมต่อหลวม ไฟฟ้าลัดวงจรความล้มเหลวของตัวเปลี่ยนต๊าปขณะโหลด เครื่องกล ไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจร

ร้อนเกินไปสภาพการทำงานผิดปกติ โอเวอร์ฟลักซ์ โอเวอร์โหลด หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแรงดันไฟเกินความผิดปกติภายนอกสาเหตุอื่นของความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้าอาจรวมถึงโอเวอร์โหลดทรานส์ฟอร์เมอร์ที่มีการโหลดอย่างต่อเนื่องซึ่งเกินความจุของแผ่นป้ายชื่อหม้อแปลงไฟฟ้ามักจะประสบความล้มเหลวเนื่องจากการโอเวอร์โหลดไฟกระชากสายความล้มเหลวที่เกิดจากการสวิตชิ่งไฟกระชาก แรงดันไฟกระชาก สายไฟขัดข้อง/ไฟกะพริบ และความผิดปกติ