แนวทางเร่งด่วนสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทันทีจัดการความทุกข์และการบาดเจ็บเล็กน้อยในศูนย์ดูแลสุขภาพ โดยปกติแล้วจะให้การดูแลทางการแพทย์นอกเวลาทำการและไม่ต้องเข้ารับการรักษานอกห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล (ER) ปกติศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินจะเปิดนอกเวลาทำการ และให้บริการแบบเดียวกับครอบครัวหรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลฉุกเฉินส่วนใหญ่มีดังต่อไปนี้: การดูแลสุขภาพทั่วไป, อาชีวเวชศาสตร์, เอ็กซ์เรย์, ห้องแล็บ, วัคซีน, ร่างกายของโรงเรียนและกีฬา และยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในสถานที่จำกัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทางการแพทย์ทั่วไป

ประกอบด้วยการตรวจร่างกาย การดูแลทางนรีเวชตามปกติและ/หรือการคุมกำเนิด การตรวจทารก การตรวจสุขภาพประเภทร้ายแรง และการติดตามการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในทันทีจำนวนมากให้การดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนอย่างกว้างขวางสำหรับความต้องการทางการแพทย์หลายประเภท จัดลำดับความสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาเพื่อให้บริการผู้ป่วยทุกราย โปรแกรมคัดแยกอย่างรวดเร็วระบุความต้องการของแต่ละบุคคลในการเร่งการดูแลอย่างเร่งด่วนได้อย่างถูกต้อง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอาชีวเวชศาสตร์เป็นสาขาของเวชศาสตร์คลินิกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในสาขาอาชีวอนามัย วัตถุประสงค์หลักคือการให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่สถานประกอบการและผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานสูงสุดสามารถบรรลุและดูแลได้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยควรมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับเวชศาสตร์คลินิกและมีความสามารถด้านการแพทย์ที่สำคัญหลายด้าน ศูนย์การแพทย์เร่งด่วนมุ่งเน้นการส่งเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมสูงสุดของบุคลากรในวิชาชีพทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเร่งด่วนส่วนใหญ่มีห้องเอ็กซเรย์

ห้องปฏิบัติการ และร้านขายยาเพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนในที่เดียว การตรวจร่างกายของโรงเรียนและกีฬา ร่างกายของโรงเรียนและกีฬาที่จำเป็นสามารถรับได้ที่ศูนย์บำบัดเบื้องต้นหรือทันที ในสาขาเวชศาสตร์การกีฬา การตรวจร่างกายทางการกีฬาเรียกว่าการตรวจร่างกายก่อนเข้าร่วม การตรวจจะช่วยตัดสินว่าปลอดภัยสำหรับคุณที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่ รัฐส่วนใหญ่ต้องการให้เด็กและวัยรุ่นมีร่างกายที่เล่นกีฬาก่อนที่จะเริ่มเล่นกีฬาใหม่หรือเริ่มฤดูกาลแข่งขันใหม่ ใบสั่งยาในสถานที่

การรักษาพยาบาลโดยทันทีอาจกำหนดยาเพื่อให้สามารถบรรเทาได้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการติดต่อโดยตรงกับร้านขายยาในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพวกเขาสามารถโทรหาได้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปที่นั่นและยืนต่อแถวยาว คุณสามารถนำยาตามใบสั่งแพทย์มาให้คุณได้ทันทีพึงระลึกไว้เสมอว่าตัวเลือกแรกสำหรับการรักษาพยาบาลมักไม่ใช่แผนกในทันที ผู้ให้บริการดูแลหลักของคุณควรเป็นบุคคลแรกที่ตรวจสอบด้วย เว้นแต่จะเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่สำคัญ แพทย์หลักของคุณมีประวัติความสัมพันธ์และสุขภาพที่ให้บริการคุณได้ดีขึ้นเมื่อมีความจำเป็นในการดูแลที่ไม่เร่งด่วน คุณยังอาจโทรหาแพทย์ประจำบ้านได้หากต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ เพิ่มเติม https://www.stemmedwellness.com/