หลักพิจารณาสัญญาเช่าหอพัก

หลายคนคงเป็นเหมือนกัน เวลาจะเซ็นสัญญาอะไรสักอย่าง สิ่งที่ตรวจสอบส่วนใหญ่มีแค่ ชื่อ – นามสกุล จำนวนเงิน หรือรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่เพียงหน้าแรกเท่านั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆ เรากับเรียกร้องสิทธิ์อะไรไม่ได้เลย เหตุเพราะความประมาทของตัวเองที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลซึ่งก็รวมถึงเรื่องการเซ็น สัญญาเช่าหอพัก ด้วยเช่นกัน มีหลายคนที่โดนเอารัดเอาเปรียบแต่ทำอะไรไม่ได้ เนื่องจากเราเซ็นยิมยอมในสัญญาไปแล้ว ถ้าเพื่อนๆ ไม่อยากโดนขโมยผลประโยชน์ไปล่ะก็ เรามาเช็ครายละเอียดก่อนเซ็นสัญญาเช่าหอพักกันดีกว่า

หอพักสตรี - หอพักหญิงกาซะลองเพลส

สิ่งแรกที่เพื่อนๆ ควรเช็คในสัญญาเช่าหอพักคือ ค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่งตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 เจ้าของหอพักจะเรียกเก็บเงินได้ไม่เกินราคาค่าเช่า 3 เดือน โดยให้นำเงินค่าเช่าล่วงหน้ามาเป็นค่าเช่าสำหรับเดือนสุดท้ายของสัญญาเช่า เช่น ค่าเช่าห้องเดือนละ 5,000 บาท ต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงินได้ไม่เกิน 15,000 บาท นั่นก็คือไม่เกิน 3 เดือน แต่หากเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดจะขอเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนไม่ได้ เพราะฉะนั้น หากมีการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินสามารถท้วงติงได้ และไม่จ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้เช่นกัน

ค่าเช่าหอพัก

ในสัญญาเช่าหอพักต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายค่าเช่าเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ และกำหนดวัน – เวลา ที่ต้องชำระ และสามารถจ่ายย้อนหลังได้ไม่เกินกี่วัน รวมถึงเจ้าของหอต้องระบุไว้ในสัญญาด้วยว่าหากเราจ่ายค่าเช่าล่าช้า หรือไม่จ่ายเลย จะมีการเตือน การปรับ หรือมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง เช่น ส่งจดหมายเตือนให้ชำระภายในวันไหน หากไม่ชำระจะมีบทลงโทษอย่างไร ถ้าเจอสายโหดก็อาจจะโดนยกเลิกสัญญาเช่าทันที หรือมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไหร่ หรือตัดน้ำ – ตัดไฟ หรือจะหักกับเงินค่าเช่าล่วงหน้า ฯ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเจ้าของจะทำเลือกวิธีใด หากไม่ระบุให้ชัดเจนเจ้าของหอก็ไม่สามารถโยนข้าวของของเราไว้หน้าห้อง หรือตัดน้ำ – ตัดไฟโดนที่ไม่บอกกล่าว หรือจะไล่เราออกโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าเช่นกัน

ค่าประกันหอพัก

ว่าด้วยเรื่องค่าประกันหอพัก ในส่วนนี้ต้องดูให้ละเอียดเหมือนกัน เราเลยย่อสิ่งที่ควรตรวจสอบมาให้เพื่อนๆ ได้ทำความเข้าใจง่ายๆ ใน 3 สิ่งควรดูให้รู้ ก่อนโดนโกง ค่าประกันหอพัก

ค่าน้ำ – ค่าไฟหอพัก

ค่าน้ำ ค่าไฟ เรื่องควรเช็ค ในสัญญาเช่าหอพัก  การเก็บค่าน้ำ – ค่าไฟ แน่นอนว่าต้องคิดตามมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ และต้องระบุไว้ด้วยว่าคิดหน่วยละเท่าไหร่ ที่สำคัญจะต้องมีบิลให้เราด้วยทุกเดือนด้วยนะ